Viborg Svømmeklub

Klubbens historie

Allerede i 1933 blev der stiftet en svømmeklub i Viborg. Initiativet var formentlig taget af cigarsorterer Elsborg, der åbnede det stiftende møde den 6. juni 1933. Der ”… indmeldte sig straks 75 Kvinder og Mænd”.  Klubbens navn blev ”Viborg Svømmeklub” og dens første formand var F. W. Kipp.  En række andre mænd var med i bestyrelse og udvalg. Som ”repræsentant for Damerne” valgtes Fru G. Winkler. Mødet sluttede med et trefoldigt leve for den nystiftede klub.

Men det er uvist, hvor lang levetid klubben fik. Ni år senere, omtales nemlig igen et stiftende møde for en svømmeklub i Viborg. Mødet fandt sted den 19.august 1942 på Kærvænget, hvor ”… Bademester Alfred Petersen tog imod Indmeldelser”. Klubben startede med 50 medlemmer, hvilket man fandt var ”… en pæn Begyndelse”. Der var svømmeundervisning to gange om ugen, nemlig mandag og torsdag kl. 7. Undervisningen blev varetaget af ”… Stabsofficiant Villadsen”, der endda havde lovet at gøre det ”vederlagsfrit”. Man stillede medlemmerne i udsigt at klubben muligvis ikke ville ”… indstille sin virksomhed til Vinter, men fortsætte i den kolde Aarstid med Gymnastikaftener for at holde Medlemmerne i Vigeur.”

  • Det kan nu godt være at aktiviteterne alligevel blev lukket ned for vinteren, og at medlemmerne derved gik glip af de gymnastiske øvelser, for året efter er der igen stiftende møde på Kærvænget. Vi er nu nået til fødslen af den klub, vi kender i dag. Det stiftende møde fandt sted den 21. juli 1943 og omtales dagen efter i Viborg Stiftidende. Vi bringer her den fulde ordlyd af artiklen: 

”Svømmeklub startet i Viborg.
En klub der har en lovende fremtid.

  • Vi omtalte forleden, at det var hensigten at oprette en Svømmeklub i Viborg, og iaftes fandt den stiftende Generalforsamling sted i Kærvænget, hvor der var mødt ca. 100 Mennesker. Der indtegnede sig ca. 50 voksne Medlemmer og en del Børn. Til Bestyrelse valgtes Dansk Svømmeforbunds Landsinstruktør, Arkitekt Arne Andersen (Formand), Mekaniker Erik Heger (Næstformand) – Heger har været Sjællandsmester i Fri Svømning – Kontorist Preben Andersen (Kasserer), Kontorist Ib Eriksen – Andersen og Eriksen har været Medlemmer af Aarhus 1900 – Frk. Bodil Sand Pedersen og Frk. M. Vestergaard.
  • Den nystiftede Klub er indmeldt i Jydsk Svømme Union og i Dansk Svømme- og Livredningsforbund, og man vil nu søge optagelse i De Samvirkende Idrætsklubber i Viborg for at kunne deltage i Sportsarrangementerne. Klubbens Formaal er at undervise i almindelig Svømning, Kunstudspring, Livredning og Vandpolo. Kontingentet er sat saa lavt som 1 kr. for Børn, 1½ kr. for Juniores og 2 kr. for Seniores – pr. Maaned. Disse Satser gælder for Sommerhalvaaret. I Vinterhalvaaret er Kontingentet 50 øre pr. Maaned for alle. Der trænes hver Mandag og Onsdag aften fra kl. 18,30 til 21,00 i Kærvænget, hvor Bademesteren i øvrigt vil give alle Oplysninger til Interesserede. Det er i andre Byer almindeligt at aktive Medlemmer af Svømmeklubber har gratis adgang på Badeanstalten de Aftener, hvor Træningen foregaar, og Viborg Svømmeklub haaber, at denne imødekommenhed ogsaa vil blive vist Klubbens Medlemmer. Den nye Svømmeklub er startet under de bedste Betingelser for en god Udvikling af Svømmesporten i Viborg. Det er kyndige Folk, der er valgt til Ledelse, og der er ikke tvivl om, at Klubben vil faa en god Fremtid.”

Viborg Svømmeklub
(Formandens privatinfo)
Horsdalvej 46, 8850 Bjerringbro
+45 4061 6181
formand@viborgsvommeklub.dk

(Vi er en frivillig forening,
så ring venligst uden for alm. arbejdstid)