KONKURRENCESVØMNING

Viborg svømmeklub

Viborg Svømmeklub arbejder på at kunne tilbyde konkurrencesvømning på højt niveau. Ved at gennemføre hele forløbet i K-afdelingen fra talentholdet (VS4) over VS3 og VS2 og til VS1 eller VS Sprint, tilegner svømmerne sig meget mere end blot svømmetekniske færdigheder og en kondition over gennemsnittet.

Evnen til at fungere på et hold, at arbejde efter en målsætning, at holde fast selv når formen ikke er der og at kunne strukturere hverdagen følger med.

Efterhånden som svømmeren bliver dygtigere og bevæger op igennem holdene, er det vigtigt at sætte sig ind i hvad svømning på højt niveau indebærer. Vi har derfor udarbejdet en stribe foldere, som giver et hurtigt overblik. Du kan naturligvis også kontakte medlemmer af bestyrelsen eller udvalgene for at høre nærmere.

Trænerstab for k-hold

Viborg svømmeklub

Overordnet sportslig ansvarlig:
 
Mia Duedahl Pedersen

Ansvarlig for junior/senior (VS Sprint og VS1)

Tlf.: 30272088
Peter Fuglsang

Ansvarlig for VS2
Assistent for junior/senior (VS Sprint og VS1)

Tlf.: 24411770
Jakob Vingborg

Ansvarlig for VS3
Assistent på VS2
 
Tlf.: 40439017
Caroline Beck

Ansvarlig for VS4
Assistent på VS3
 
Tlf.: 40896463
Betina Pedersen

Assistent på VS2 og VS3

Tlf.: 28570435
Sara Kjær Kristensen

Assistent på VS2, VS3 og VS4

Tlf.: 30741411
Henrik Ozol, fysioterapeut/massør


Assistent på VS4

Tlf.: 42757093

træningstider, kalender og stævnehåndbog

Fra august 2019

 
Kalender for VS-konkurrencehold for sæsonen 2019-2020.
 
 
Stævnehåndbog
STÆVNEHÅNDBOGEN – alt hvad du skal vide i forbindelse med svømmestævner.

Beskrivelse af nåletider og kravtider

Alle nåle kan erhverves af medlemmer af foreninger under Dansk Svømmeunion. Svømmenåle kan erhverves såvel i åbne nationale som internationale stævner, samt i klubmatcher. Desuden ved klubstævner for egne medlemmer. Det er en forudsætning, at stævnerne er korrekt anmeldte, at det pågældende løb er godkendt af stævnets overdommer, og at den pågældende svømmer er medlem af en forening under Dansk Svømmeunion. Det er den enkelte klubs pligt, at føre kontrol og kartotek over den enkelte svømmers opnåede nåle. Tidskrav for opnåelse af de forskellige svømmenåle fastsættes af Svømmesektionen og offentliggøres af Dansk Svømmeunion inden juli måned og er gældende pr. 1. september samme år.

REGLER FOR ERHVERVELSE AF SVØMMENÅLE
Samtlige svømmenåle rekvireres af klubben/foreningen hos Dansk Svømmeunion. Alle nåle kan kun erhverves én gang, første gang svømmeren opnår den stipulerede svømmenålstid for den pågældende svømmedistance og svømmeart. Sløjfe eller stjerne på alle nåle på nær talent- og flippernål kan erhverves eller tilkommer den svømmer, der opnår en svømmenålstid for pågældende nålegrad i 3 forskellige svømmearter eller opnår den stipulerede svømmenålstid på samme svømmedistance og i samme svømmeart med mindst 5 års mellemrum. Denne regel gælder for alle svømmenåle selvom vedkommende svømmer i mellemtiden har opnået svømmenål af højere grad.

Svømmenåle

Dansk Svømmeunions svømmenåle omfatter:

Talentnål
Flippernål
Bronzenål
Bronzenål med sløjfe
Bronzedelfinnål
Bronzedelfinnål med sløjfe
Sølvnål
Sølvnål med sløjfe
Sølvdelfinnål
Sølvdelfinnål med sløjfe
Guldnål
Guldnål med sløjfe
Gulddelfinnål
Gulddelfinnål med sløjfe
Elitenål
Elitenål med stjerne

Sponsorsvøm 2019

Se/hør stemningen fra tidligere sponsorsvøm i videoen nedenfor

Tak til alle sponsorer

I 2019 var svømmerne i konkurrenceafdelingen så heldige, at mange privatpersoner og virksomheder igen valgte at støtte op om sponsorsvøm-arrangementet. Der blev svømmet på livet løs blandt de 49 af vores dygtige konkurrencesvømmere, og de indsamlede cirka 120.000 kr., som nu kommer dem til gode. Det er et bidrag, som Viborg Svømmeklub er meget taknemmeligt for.

Her kan du se en liste over sponsorer, som har ønsket at blive vist på hjemmesiden. Disse og alle andre sponsorer kan vi kun opfordre til at følge med på hjemmesiden og i pressen. Viborg Svømmeklub befinder sig i en konstant udvikling, som bl.a. kan lade sig gøre på baggrund af sponsorernes velvilje.

Nedenfor set et par fotos fra sponsorsvøm 2019.

 

hovedsponsorer

Viborg Svømmeklub støttes af sponsorer

BLIV SPONSOR!
Der er altid plads til en mere! Hvis du eller dit firma gerne vil være synlig sammen med unge, målrettede og hårdtarbejdende svømmere fra Viborg Svømmeklub, så kontakt sponsorudvalget. Vi deltager i lokale, regionale og nationale stævner. Herudover har vi en meget stor undervisningsafdeling og samlet har Viborg Svømmeklub omkring 1000 medlemmer.

VI TAKKER
Viborg Svømmeklub støttes af en række sponsorer. Bidrag og støtte fra sponsorene er direkte medvikende til ikke mindst konkurrenceholdenes imponerende udvikling gennem den seneste tid. Vi er taknemmelige modtagere af bidrag og samarbejder gerne for at synliggøre dig og dit firma.

Top