Udvalg

Har du lyst til at bidrage til organisationen? Kontakt os for mere info.

Undervisningsudvalg


Undervisningsudvalget ligger retningslinjerne for undervisningen i klubben samt planlægger sæsonen i løbet af året. De gør deres bedste for at sikre den bedst mulige svømmeudvikling for den enkelte svømmer – I samarbejde med forældre, svømmere og svømmetrænere.

Kontakt undervisningsudvalget:
undervisningsleder@viborgsvommeklub.dk

Stævneudvalg


Stævneudvalget varetager indbydelser, tilmelding og praktiske forhold i forbindelse med konkurrenceafdelingens stævnedeltagelse. Endvidere administrerer udvalget resultatlisten fra stævnerne.

Kontakt stævneudvalget:
staevneudvalg@viborgsvommeklub.dk

Konkurrenceudvalg


Konkurrenceudvalget har ansvaret for træningslejre, stævneprogram, oprykning af svømmere og planlægning af træningssæsonen i konkurrence-afdelingen.

Kontakt konkurrenceudvalget:
k-udvalg@viborgsvommeklub.dk

Sponsor & PR-udvalg


Sponsorudvalget varetager information og markedsføring af klubben udadtil samt arbejder med projekter og aktiviteter, som kan give indtægter til drift af konkurrenceafdelingen.

Kontakt sponsorudvalget:

Haludvalg


Haludvalget varetager samarbejdet med kommunen og alt omkring projektet med ny svømmehal i Viborg Kommune. Inkl. projekter, aktiviteter og fondsansøgninger, som kan give indtægter til den del af svømmehallen, som Viborg Svømmeklub skal finansiere.

Kontakt haludvalget:

Viborg Svømmeklub
(Formandens privatinfo)
Horsdalvej 46, 8850 Bjerringbro
+45 4061 6181
formand@viborgsvommeklub.dk

(Vi er en frivillig forening,
så ring venligst uden for alm. arbejdstid)